Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

                    

                      

                       ΤΑΞΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ

Σύμφωνα με το Νόμο για το Νέο Λύκειο, η Α' Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας. Στην Α΄ λυκείου ο μαθητής διδάσκεται πολλά από τα βασικά μαθήματα που αποτελούν την αφετηρία για την εξέλιξη του στο Λύκειο αλλά και προϋπόθεση για την επιτυχία του στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Στα βασικά μαθήματα της Α΄ λυκείου θεμελιώνεται η ύλη των μαθημάτων της Β΄ και Γ΄ Λυκείου αλλά και η ύλη των μαθημάτων των εισαγωγικών εξετάσεων. Σύμφωνα με το ισχύον σχολικό πρόγραμμα δίνεται βαρύτητα σε τρεις βασικούς άξονες μαθημάτων όπου ενοποιούνται τα βασικά γνωστικά αντικείμενα:

"Ελληνική Γλώσσα", "Μαθηματικά", "Φυσικές Επιστήμες".

ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Στην Α΄ Λυκείου ο μαθητής έρχεται σε επαφή με πολλά και νέα μαθήματα, που αποτελούν όμως την αφετηρία για την μετέπειτα εξέλιξή του στο Λύκειο, αλλά και προϋπόθεση για την επιτυχία του στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Η βαθμολογία της Α΄ Λυκείου δεν υπολογίζεται στο βαθμό του Απολυτηρίου ή στην εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο.

Στην τάξη αυτή όμως ο μαθητής:

  • Εξοικειώνεται με τα γνωστικά αντικείμενα
  • Μυείται στο νέο τρόπο εξέτασης και αξιολόγησης
  • Θέτει τις βάσεις στα μετέπειτα εξεταζόμενα μαθήματα

Ορίζεται λοιπόν η Α΄ Λυκείου ως Τάξη Προετοιμασίας και Προσανατολισμού.

Αναλυτικότερα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΑ

5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΝΕΑ

2

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΧΗΜΕΙΑ

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

3

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

2

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

2

             ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

(Συνθετική εργασία/project, μη γραπτώς εξεταζόμενο)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί &Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)

3

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

(Αγγλικά, ή Γαλλικά, ή Γερμανικά)

2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

(μη γραπτώς εξεταζόμενο)

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(·Εφαρμογές Πληροφορικής,

·Γεωλογία & Διαχείριση        Φυσικών Πόρων

  • Ελληνικός & Ευρωπαϊκος Πολιτισμός
  • Καλλιτεχνική Παιδεία)

2

                ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 35

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αξιολόγηση – Βαθμολογία & Προαγωγή

Στο τέλος της Α΄ Λυκείου οι μαθητές εξετάζονται γραπτώς (σε όλα τα μαθήματα εκτός από την ερευνητική εργασία και τη φυσική αγωγή). Οι εξετάσεις διεξάγονται ενδοσχολικά σε θέματα που ορίζονται από τους διδάσκοντες. Η τράπεζα θεμάτων που έχει δημιουργηθεί λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά για τον καθορισμό των θεμάτων. Η εξεταστέα ύλη σε κάθε μάθημα δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή στη Β΄ Λυκείου αποτελεί η επίτευξη Γενικού Μέσου Όρου μεγαλύτερου ή ίσου του εννέα και πέντε δέκατα (9,5/20).

Τι προτείνουμε:

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η παρακολούθηση φροντιστηρίου από την Α΄ λυκείου κρίνεται αναγκαία γιατί:

• Η Α΄ Λυκείου ως τάξη-αφετηρία φέρνει το μαθητή σε επαφή με πολλά βασικά γνωστικά αντικείμενα, σημαντικά για τον προσανατολισμό που θα ακολουθήσει στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου για τα οποία η ανάγκη δημιουργίας υποδομής είναι δεδομένη.

• Η διδακτέα ύλη των βασικών μαθημάτων της Α΄ Λυκείου συμμετέχει αντικειμενικά στην εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων.

• Ο μαθητής της Α΄ Λυκείου σε μια νέα αρχή μαθαίνει, εξοικειώνεται και κατοχυρώνει «γνώση» και «υποδομή», βάσεις και προοπτική για τον τελικό στόχο και σκοπό που είναι η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΑ

2

ΕΚΘΕΣΗ

2

ΑΛΓΕΒΡΑ

3

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΧΗΜΕΙΑ

2

                                             ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 13

Σχετικά με εμάς

Το ΕΚΚΕΝΤΡΟ συνεχίζει να προσφέρει με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης τις εκπαιδευτικές του υπηρεσίες στους μαθητές, αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Ελπίζουμε πως θα συνδράμει για μια ακόμη χρονιά αποτελεσματικά και αξιόπιστα στη δύσκολη, αλλά και όμορφη προσπάθεια των μαθητών.